Gdańsk w żółtej strefie

Z powodu dołączenia Gdańska do żółtej strefy COVID-19, wprowadzane są dodatkowe restrykcje na siłowni. Na siłowni może przebywać maksymalnie 50 osób (1 osoba na 7m2).